Month: October 2023

IBIZAMINI BYA LETA BISOZA P-LEVEL, O-LEVEL NA A-LEVEL, IBIBAZO N’IBIZUBIZO BIGERA 2023

UPDATED MARKING GUIDES OF NATIONAL EXAMINATION FROM PAST TO 2023 Aha wahasanga amasomo atandukanye  y’ibizamini byagiye bikorwa mu myaka yashyize kugeza mu mwaka wa 2023 mu masomo yose ya PRIMSRY LEVEL, Amasomo yose ya O-LEVEL  na A-LEVEL: Mathematics, Physics, chemistry na Biology.  Aya masomo yafasha umunyeshyuri witegura gukora ibizamini bya…